اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

برگزاری / شركت در سمینارها

موضوع دومين نمايشگاه صنعت آب و فاضلاب
برگزاركننده

شركت آب و فاضلاب استان البرز و نشريه مهندسي آب

محل

البرز

زمان برگزاري

مهر ماه 1390

مدت

2 روز

شركت كننده

1-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

2-آقاي دكترناصر رفيقي اسكويي(رئيس هيئت مديره)

4-آقاي مهندس رضا اكبري

3-آقاي مهندس مجتبي سعيدي

 

موضوع دومين نمايشگاه بين اللملي دوسالانه صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب
برگزاركننده

 

محل

تبريز

زمان برگزاري

آبان ماه 1390

مدت

2 روز

شركت كننده

1-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

2-آآقاي دكترناصر رفيقي اسكويي(رئيس هيئت مديره)

4-آقاي مهندس مجتبي سعيدي

3-آقاي مهندس حيدر سالاري پور

 

موضوع

اولين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان

برگزاركننده

سازمان دامپزشكي كشور

محل

مركز همايش‌هاي بين المللي آفرينش‌هاي فكري و هنري

زمان برگزاري

بهمن 1387

مدت

2روز

شركت كننده

خانم مهندس بهاره حسن زاده(كارشناس شيلات)

 

موضوع اولين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي وبيماريهاي آبزيان
برگزاركننده

سازمان دامپزشكي كشور

محل

مركز همايش هاي بين المللي آفرينش هاي فكري وهنري

زمان برگزاري

بهمن 1387

مدت

2روز

شركت كننده

آقاي دكترعباسقلي عدل طباطبايي(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

 

موضوع

بررسي ميزان فلورايددرمنابع آب آشاميدني روستاهاي استان سمنان

برگزاركننده دانشگاه علوم پزشكي همدان
محل دهمين همايش ملي بهداشت محيط همدان

زمان برگزاري

آبان 1386

مدت

2روز

شركت كننده

آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

 

موضوع

بررسي شاخص هاي خورندگي ورسوب گذاري منابع آب آشاميدني روستاهاي استان سمنان

برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

 

موضوع

ضرورت مطالعات زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيك درپروژه هاي اجرايي آب وفاضلاب روستايي

برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

1-آقاي دكتر ناصر رفيقي اسكوئي(رئيس هيئت مديره)

2-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

 

موضوع

توجهات اقتصادي درطرحهاي آب آشاميدني روستايي

برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

1-آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

2-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

 

موضوع

بررسي شاخص هاي خورندگي ورسوب گذاري منابع آب آشاميدني روستاهاي استان سمنان

برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

 

موضوع طراحي واجراي سيستم هاي SDGSو نيزار مصنوعي زيرسطحي براي جمع آوري وتصفيه فاضلاب روستاي مرادتپه شهرستان كرج
برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

1-آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

2-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

3-خانم مهندس فاطمه بهشتي(كارشناس طراح تصفيه خانه)

 

موضوع

مديريت تصفيه آب آشاميدني درمناطق روستايي

برگزاركننده

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قم

محل

اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدارروستايي

زمان برگزاري

اسفند1386

مدت

2روز

شركت كننده

1-آقاي دكترمحمدنوري سپهر(كارشناس ارشد طراحي تصفيه خانه)

2-آقاي مهندس مسعودسعيدي(مديرعامل)

 

موضوع

سمينار تعديل ومابه التفاوت مصالح

برگزاركننده

پارس پياب

محل

بو شهر

زمان برگزاري

تابستان 1384

مدت

2روز

شركت كننده

كارفرما ودستگاه نظارت شركت آب فاضلاب روستايي بوشهر

 

موضوع

سمينارارزيابي زيست محيطي

برگزاركننده

مركز تحصيلات تكميلي علوم دريايي بوشهر

محل

بوشهر

زمان برگزاري

آبان ماه 1379

مدت

4روز

شركت كننده

آقاي مهندس ناصر رفيقي اسكويي (رئيس هيئت مديره)

 

موضوع

سمينارمديريت مزارع پرورش ميگو

برگزاركننده

شركت سهامي شيلات اصفهان

محل

اصفهان

زمان برگزاري

آبان ماه 1379

مدت

17ساعت

شركت كننده

آقاي مهندس ناصر رفيقي اسكويي (رئيس هيئت مديره)

 

آمار

بازدید كننده: 819964

كاربران آنلاین

ما 62 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...