اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

طرح های سدسازی و نیروگاه

پروژه هاي سال92

رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني

1

مطالعات مرحله اول ودوم شبكه پاياب سد مخزني بر روي رودخانه ورگر آبدانان

92

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

درحال مطالعه
2

مطالعات فاز دوم سد مخزني ورگر آبدانان و نقشه توپوگرافي

92

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

درحال مطالعه
3

مطالعات فاز اول سد مخزني ورگر آبدانان و نقشه توپوگرافي

91-92

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

اتمام مطالعات
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
4

خاكشناسي سد عمارت ( اردبيل )

91

شركت آب منطقه اي اردبيل

در حال اجرا
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
5

نظارت عاليه و كارگاهي شبكه پاياب سد جوقان - بستان آباد

90

آب منطقه‌اي استان قزوين

در حال اجرا
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
6 مطالعات بازنگري كانال آب آور سد بافتان 89-91 شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
7 نظارت عاليه و کارگاهي سد خاکي قديمي ملاير 86-88 اداره کل منابع طبيعي استان همدان اتمام كار
8 نظارت عاليه و کارگاهي سد خاکي گنبدچاي 86-88 اداره کل منابع طبيعي استان همدان اتمام كار
9 نظارت مقيم پروژه سدهاي خاكي ملايروگنبدچاي (2پروژه) 86-88 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
10 نظارت عاليه و كارگاهي سد صومعه عليا ،بند انحرافي و كانال آب آور 86-92 شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي اتمام كار
11 مطالعات مكان‌يابي سدهاي كوچك خاكي منطقه بوئين زهرا 81-82 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات
12 مطالعات نيروگاه آبي پيران 79-82 اداره كل امور آب استان كرمانشاه اتمام مطالعات
13 مطالعات نيروگاه برقابي هير 79-81 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات
14 مطالعات نيروگاههاي آبي كوچك كوچك استان لرستان 79-81 اداره كل امور آب استان لرستان اتمام مطالعات
15 مطالعات نيروگاههاي آبي كوچك كلاش‌هائوش و بينجو 77-78 اداره كل امور آب استان كرمانشاه اتمام مطالعات
16 مطالعات نيروگاههاي آبي كوچك چمرود و كنگير 77-78 اداره كل امور آب استان كردستان اتمام مطالعات
17 مطالعات نيروگاههاي متوسط و كوچك حوزه شمال 77-77 اداره كل امور آب استان گيلان اتمام مطالعات
18 مطالعات نيروگاههاي آبي كوچك شفت- فومن و ماسال 77-77 اداره كل امور آب استان گيلان اتمام مطالعات
19 مطالعات مرحله اول و دوم و طراحي سد مخزني رمشت به ارتفاع 40 متر 77-77 اداره كل امور آب استان كردستان اتمام مطالعات
20 ترميم سد باستاني كبار 76-76 اداره كل امور آب استان قم اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819905

كاربران آنلاین

ما 4 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...