اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

طرح های نقشه برداری

پروژه هاي سال95
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه و خدمات نقشه برداری رودخانه های حوضه آبریز خزر در محدوده استان گیلان شامل رودخانه های لاهیجان رود و گلموج(البرز) 95 آب منطقه ای استان گیلان در حال انجام
پروژه هاي سال94
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
2 نقشه برداری روستاهای دشتستان 94 آب و فاضلاب روستایی بوشهر در حال انجام
3 نقشه برداری اراضی رود حله 94 جهاد کشاورزی بوشهر در حال انجام
4 نقشه برداری تجمع آبرسانی شوراب و خان زینان 94 شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس در حال انجام
5 خدمات نقشه برداری، مطالعات پهنه بندی و تعیین حد حریم کمی و کیفی، پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای و فاز یک ساماندهی رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر 94 شرکت آب منطقه ای زنجان در حال انجام
6 نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع 503 هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی 94 شرکت جهاد نصر بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال93
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
7 عملیات نقشه برداری زمینی طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان 93 شرکت آب منطقه ای گلستان اتمام کار
8 مطالعات نقشه برداری و طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار 93 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اتمام کار
پروژه هاي سال92
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
9 عمليات نقشه برداري مسجد سليمان 92 آب و فاضلاب استان خوزستان در حال انجام
10 نقشه برداري شبكه پاياب سد ورگر آبدانان 92 سازمان جهاد كشاورزي ايلام در حال انجام
11 نقشه برداري زمين پروژه بركت واقع در منطقه 22 تهران 92 شركت توسعه آينده پارس اتمام كار
12

نقشه برداري مسير از مخزن بين راهي پرند در دو طرف آزادراه تهران- ساوه

92 آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران

اتمام کار

پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
13 خدمات نقشه برداري و تهيه نقشه 1/2000 شهر كاكي - چغادك 91 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام كار
14 نقشه برداري شبكه جمع آوري خطوط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب روستاي خبر - بافت 91 شركت آب و فاضلاب روستايي كرمان اتمام كار
15 نقشه‌برداري به روستاهاي شمسير و نصير كندي . از توابع شهرستان مشكين شهر 91 آشركت ب و فاضلاب روستايي استان اردبيل اتمام كار
16 نقشه‌برداري و مطالعات فاز 2 خط انتقال مخزن 10000 متر مكعبي كنگان 91 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام كار
17 نقشه‌برداري چيتاب و پاتاوه 91 شركت آب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد اتمام كار
18 نقشه‌برداري تكميلي آبپخش 91 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام كار
19 نقشه‌برداري بازه‌هاي سيل گير راه آهن 91 شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اتمام كار
20 تهيه و تدوين نقشه‌هاي كاربري اراضي ملي و دولتي بخشي از حوزه آبخيز هفشجان شهركرد 91 سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور اتمام كار
21 مطالعات جابجايي و زمين لغزش كريان و قلعه سرخ استان كرمانشاه 91 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه اتمام كار
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه سال شروع كارفرما وضعيت كنوني
22 عمليات نقشه برداري و مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به 120 روستاي كرمانشاه

90

شركت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه اتمام کار
23 نقشه برداري تكميلي طرح فاضلاب شهر رباط كريم 90 شركت آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران اتمام كار
24 خدمات نقشه برداري طرح آبرساني مجتمع خرقان شرقي شهرستان بوئين زهرا 90 شركت آب و فاضلاب روستايي قزوين اتمام كار
25 تهيه نقشه هاي كاداستر و مطالعات مرحله اول و دوم تجهيز و نوسازي اراضي چم تنگ 90 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
26 نقشه‌برداري محل سد و خطوط انتقال سد بافتان 90 شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي اتمام كار
27 نقشه‌برداري و مطالعه حد بستر و حريم سراسري 5 رشته رودخانه‌هاي حوزه آبريز دز 90 شركت آب منطقه‌اي استان لرستان اتمام كار
28 مطالعه و نقشه‌برداري سيستم‌هاي آبياري تحت فشار مينو دشت 90 جهاد كشاورزي مينو دشت اتمام كار
29 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب مالفجان - سياهكل 90 شركت آب و فاضلاب روستايي گيلان اتمام كار
30 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب كشلي - تالش 90 شركت آب و فاضلاب روستايي گيلان اتمام كار
31 نقشه برداري ، بازنگري فاز 1 و 2 خطوط انتقال كنده‌اي - كازرون 90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام كار
32 انجام خدمات مهندسي نقشه‌برداري جهت مطالعات مرحله 2 آبياري اراضي حوزه عمراني اول استان اردبيل 90 جهاد كشاورزي استان اردبيل اتمام كار
33 نقشه برداري جهت تأمين و بازسازي آب بندهاي شهرستان رودسر 90 جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه سال شروع

كارفرما

وضعيت كنوني
34 عمليات نقشه برداري طرح پرورش ماهيان سردابي گهررود -دورود 89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام كار
35 عمليات نقشه برداري طرح پرورش ماهيان سردابي شول آباد -اليگودرز 89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام كار
36 نقشه‌برداري خط انتقال آب شرب شهر فنوج 89 شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان اتمام كار
37 عمليات نقشه برداري روستاي شترخوار و سپيدار 89 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران اتمام كار
38 عمليات نقشه برداري اراضي كشاورزي استان بوشهر به وسعت 4000 هكتار 89 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
39 عمليات نقشه برداري محل مخازن و خطوط انتقال آب به شهرهاي راميان-آزادشهر و دلند 89 شركت آب منطقه اي گلستان اتمام كار
40 عمليات نقشه برداري خط انتقال فرعي و محل مخازن طرح آبرساني به روستاهاي بخش بوشكان 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
41 عمليات نقشه برداري طرح ساماندهي رودخانه اسفهرود- بيرجند 88 شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي اتمام كار
42 عمليات نقشه برداري روستاهاي امام حسن-هشتبندي ميناب 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
43 عمليات نقشه برداري ماهيان خاوياري اميرآباد مازندران 88 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام كار
44 عمليات نقشه برداري 48 كيلومتر خط انتقال آب به فرودگاه امام خميني 88 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران اتمام كار
45 عمليات نقشه برداري روستاهاي مجتمع توتنگ (شهرستان ميناب) 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
46 عمليات نقشه برداري روستاي لاورده و لاورگل 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
47 عمليات نقشه برداري پروژه تأمين وانتقال آب اراضي روستاهاي شهرستان رودسر 88 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
48 عمليات نقشه برداري خطوط انتقال و شبكه 210 روستاي استان كرمانشاه 87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه اتمام كار
49 عمليات نقشه‌برداري محل تصفيه‌خانه و شبكه فاضلاب اسفيدان و روئين 87 شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي اتمام كار
50 عمليات نقشه برداري آبرساني مجتمع سبلان 87 شركت آب وفاضلاب روستايي اردبيل اتمام كار
51 عمليات نقشه‌برداري مجتمع آبرساني به روستاهاي شهرستان گناوه 87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
52 عمليات نقشه‌برداري مجتمع آبرساني به روستاهاي شهرستان كنگان 87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
53 عمليات نقشه‌برداري شبکه جمع‌آوري فاضلاب شهر رباط كريم 87 شركت آب و فاضلاب جنوبغربي تهران اتمام كار
54 عمليات نقشه‌برد اري 20 قنات در سطح استان بوشهر 87 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
55 عمليات نقشه‌برداري شبکه توزيع شهر آبپخش 86 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام كار
56 عمليات نقشه‌برداري مجتمع آبرساني به مجتمع 48 روستايي كرمانشاه 86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه اتمام كار
57 نقشه برداري مجتمع آبرساني به مجتمع 26 روستايي كرمانشاه 86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه اتمام كار
58 عمليات نقشه‌برداري مجتمع آبرساني دشت شيروان 86 شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي اتمام كار
59 عمليات نقشه‌برداري مجتمع آبرساني ارم و بوشكان 86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
60 عمليات نقشه‌برداري رودخانه هراز 86 سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران اتمام كار
61 نقشه‌برداري خط انتقال و محل مخازن روستاهاي شهرستان بوشهر 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
62 نقشه‌برداري مجتمع آبرساني سرارو-شهرستان ميناب 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
63 نقشه‌برداري خط انتقال گرو - سندرك بطول 35 كيلومتر 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
64 نقشه‌برداري و تهيه پلان روستاي هشتبندي به مساحت 450 هكتار 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
65 نقشه برداري 27 روستاي استان اردبيل جهت تهيه نقشه طرح هادي 85 بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل اتمام كار
66 نقشه بردراي 150 كيلومتر خط انتقال و 89 روستا در منطقه جم 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
67 نقشه‌برداري 50 كيلومتر نقشه توپوگرافي خط انتقال مجتمع رضاآباد اقليد 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام كار
68 نقشه برداري شهرك صنعتي اهواز 2 85 شركت شهرك هاي صنعتي استان خوزستان اتمام كار
69 نقشه برداري 47 كيلومتر نوار ساحلي شهرستان تنگستان 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
70 نقشه برداري رودخانه اترك ( تبارك آباد ) 84 شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي اتمام كار
71 نقشه بردراي شهري 19 روستاي استان ايلام 84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام اتمام كار
72 نقشه برداري اراضي كشاورزي بوشهر جهت طراحي آبياري تحت فشار 84 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
73 نقشه برداري حريم و بستر رودخانه زرجرد 84 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام كار
74 نقشه برداري تصفيه خانه و خط انتقال آب شيروان 84 اداره كل امور آب استان خراسان شمالي اتمام كار
75 نقشه برداري شبكه آبياري قمرود 84 سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي اتمام كار
76 نقشه برداري بلوكي شهري 700 هكتار حاشيه شهر اهواز 84 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام كار
77 نقشه‌برداري اراضي كشاورزي استان بوشهر جهت تسطيح اراضي 84 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
78 نقشه‌برداري اراضي شركت تعاوني توليد روستايي دو تپه و شهيد بهشتي 83 دفتر توسعه شبكه‌هاي آبياري جهاد كشاورزي اتمام كار
79 نقشه‌برداري اراضي شاليزاري استان گيلان 83 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
80 نقشه‌برداري تعاوني توليد روستايي صالح آباد 83 سازمان جهاد كشاورزي استان همدان اتمام كار
81 نقشه‌برداري و كاداستر اراضي شاليزاري استان گيلان 83 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
82 نقشه برداري خاتون بان 81 سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان اتمام كار
83 نقشه برداري منطقه ميشاخور جزو كانالهاي مربوطه 81 سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان اتمام كار
84 نقشه برداري سد حشيان و بندهاي انحرافي 81 اداره كل امور آب استان مركزي اتمام كار
85 نقشه برداري روستاهاي بابل 81 شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران اتمام كار
86 نقشه‌برداري نيروگاههاي آبي ماسال 80 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
87 نقشه برداري مجتمع پرورش ماهيان جزنق و عمارت 80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام كار
88 نقشه‌برداري مجتمع پرورش ميگوي روديك 80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام كار
89 نقشه‌برداري مجتمع پرورش ميگوي دشت كنارك 80 شركت جنوب كژال اتمام كار
90 نقشه‌برداري مجتمع پرورش ميگوي چپكرود 80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام كار
91 نقشه برداري پرورش ماهيان سردآبي اورامان 80 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام كار
92 نقشه‌برداري آبرساني روستاهاي استان تهران 79 شركت آب و فاضلاب روستائي استان تهران اتمام كار
93 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي خور كركش 79 شركت پريسان چابهار اتمام كار
94 نقشه‌برداري تغذيه مصنوعي حسام‌آباد 79 اداره كل امور آب همدان اتمام كار
95 نقشه‌برداري نيروگاه آبي پيران 79 سازمان جهاد كشاوزري استان كرمانشاه اتمام كار
96 نقشه‌برداري اراضي پرورش‌ميگوي‌غرب‌مند شمالي 78 شركت مند بوشهر اتمام كار
97 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي دمي‌گز 78 شركت زرين ميگوي بوشهر اتمام كار
98 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي رودشور 78 شركت آبزيمان اتمام كار
99 نقشه‌برداري پروژه نيروگاههاي آبي استان گيلان 77 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
100 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي بندرريگ 77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام كار
101 نقشه‌برداري تغذيه مصنوعي چهاردشت همدان 76 اداره كل امور آب استان همدان اتمام كار
102 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي بويرات 76 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام كار
103 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي دلوار 75 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام كار
104 برداشت پلان و پروفيل كانال انتقال آب رامهرمز 75 سازمان آب و برق خوزستان اتمام كار
105 برداشت پلان و پروفيل خطوط آبرساني شوش 75 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام كار
106 نقشه‌برداري اراضي پرورش ميگوي مند شمالي 75 شركت سهامي شيلات ايران اتمام كار
107 برداشت پروفيل طولي خطوط آبرساني مسجد سليمان 74 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام كار
108 نقشه‌برداري پروژه فاضلاب غرب و شرق شهر سوسنگرد 74 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام كار

آمار

بازدید كننده: 819989

كاربران آنلاین

ما 87 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...