اهم اخبار شش ماهه اول سال95

 

 مطالعات تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شهر ملکان واقع در آذربایجان شرقی (شهریور95)
**********
 مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی گلفرج واقع در آذربایجان شرقی (شهریور95)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به روستاهای استان کهکیلویه و بویراحمد (مرداد95)
**********
مطالعات سنجش بو شهرستان رباط کریم و فرودگاه امام خمینی(ره) (شهریور95)
**********
 برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار تصفیه خانه مسکن مهر رودهن و بومهن (شهریور95)
**********
 مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رباط کریم طی سه قرارداد و انتخاب پیمانکاران (تابستان95)
**********
 مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه و خدمات نقشه برداری رودخانه های لاهیجان، گلموج استان گیلان (مرداد95)
**********
مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر حریم رودخانه سیوند - استان فارس (مرداد95) 
**********
طراحی فاز 1 و 2 آبگیر ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تکمیلی آبرسانی به خوانسار - استان اصفهان (اردیبهشت95) 
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نیترات و سرب چاه های آب شرب شهر آق قلا و انبار الوم با مشارکت سایبر صنعت – استان گلستان (تیر 95)
**********
مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع آبرسانی آران و مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای هیو و خور – استان البرز (اردیبهشت95)
**********
 

 

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور

اخذ مجدد گواهینامه ایزو  9001 در سال 1395

persian english

مطالعات طرح های آبزیان

پروژه هاي سال95
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
1

مطالعات پرورش ماهی در قفس

95 شرکت پلیمر بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال94
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
2

نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع 503 هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی

94 شرکت جهاد نصر بوشهر در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
3

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
4

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی شول آباد

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
5

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی چم چیت درود

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
6

مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی دوآب اشتر

92 شیلات استان لرستان در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
7

مطالعات مرحله دوم ، پدافند غیرعامل و زیست محیطی مجتمع سپید دشت

91 شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
8

مطالعات كارگاه تكثير و پرورش ماهي شهيد باهنر كلاردشت

91-91 شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
9

مطالعات مرحله اول مجتمع پرورش ماهيان سردآبي سپيددشت

90-91 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
10

مطالعه و شناسايي مناطق مستعد آبزي پروري سرشاخه‌هاي رودخانه زاب

90-91 شيلات استان آذربايجان غربي اتمام مطالعات
11

مجتمع آبزي پروري ماهيان زينتي ميرود

90-91 شيلات استان استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
12

مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان گرمابي خلخال

89-90 اداره كل شيلات استان اردبيل اتمام مطالعات
13

مطالعات مرحله اول و دوم ماهيان خاوياري مازندران

88-90 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
14

مطالعات پرورش ماهي قزل كند ازبكستان

88-89 كشور ازبكستان اتمام مطالعات
15

مطالعات گرمابي پايلوت سيمره

87-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
16

مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي شول آباد

86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
17

مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهي گهررود

86-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
18 مطالعات مركز تكثير ميگوي پريسان 86-86 شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
19

مطالعات مرحله پتانسيل‌يابي پرورش ماهي در سطح استان مركزي

86-88 اداره كل شيلات استان مرکزي اتمام مطالعات
20

مطالعات و طراحي تصفيه پساب مجتمع هاي پرورش ماهي هراز

86-89 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
21 مطالعات اصلاح سيستم آبگيري مزارع حاشيه رودخانه هراز 85-87 اداره كل شيلات استان مازندران اتمام مطالعات
22

مطالعات بازنگري مجتمع پرورش ماهيان سردآبي عمارت

85-89 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
23

مطالعات پرورش ماهيان سردآبي خليفه‌كندي ، سنگستان و قلعتين

85-86 اداره كل شيلات استان مركزي اتمام مطالعات
24

مطالعات بيوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي پلنگان

85-86 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
25

طراحي سازه دريايي پرورش در قفس اختر

82-82 گروه صنعتي پليمر اتمام مطالعات
26

مطالعات پرورش ماهيان گرمابي سقز

82-82 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
27

مطالعات پرورش ماهيان سردآبي دوآب و كاسيان

82-85 اداره كل شيلات استان لرستان اتمام مطالعات
28

در كشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش ميگوي

85-86 OMAN FISHERIES CO. اتمام مطالعات
29

مطالعات مرحله اول و دوم دوآب اشتر

81-95 شیلات استان لرستان در حال انجام
30

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان گرمابي نوروزآباد

81-84 اداره كل شيلات استان زنجان اتمام مطالعات
31

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهيان عمارت و جزنق

80-83 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
32

مطالعات پروژه مجتمع پرورش ميگوي بطانه به وسعت 600 هكتار

80-84 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
33

مطالعات پروژه پرورش ميگوي روديك به وسعت 1000 هكتار در شرق چابهار

80-85 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
34

مطالعات پروژه پرورش ميگوي چپكرود به وسعت 400 هكتار در بابلسر

80-82 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
35

مطالعات پروژه پرورش ميگوي خوركركش به وسعت 500 هكتار در شرق چابهار

79-79 شركت پريسان چابهار اتمام مطالعات
36

مطالعات پتانسيل‌يابي آبزي‌پروري استان قزوين

79-80 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
37

مطالعات پروژه پرورش ميگوي غرب مند شمالي به وسعت 800 هكتار

78-79 شركت مند بوشهر اتمام مطالعات
38

طراحي و مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي پلنگان

79-81 اداره كل شيلات استان كردستان اتمام مطالعات
39

مطالعات پروژه پرورش ميگوي دمي‌گز به وسعت 1000 هكتار

78-80 شركت زرين ميگوي بوشهر اتمام مطالعات
40

مطالعات پروژه پروش ميگوي رودشور به وسعت 3500 هكتار

78-79 شركت آبزيمان اتمام مطالعات
41

مطالعات پروژه پرورش ميگوي بندر ريگ به وسعت 2500 هكتار

77-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
42

مطالعات پروژه پرورش ميگوي بويرات به وسعت 4000 هكتار

76-77 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
43

مطالعات پروژه پرورش ميگوي مند شمالي به وسعت 1500 هكتار

75-77 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
44

مطالعات پروژه پرورش ميگوي دلوار به وسعت 2000 هكتار

74-75 اداره كل شيلات استان بوشهر اتمام مطالعات
45

مطالعات پروژه پرورش ماهيان سردآبي تنكابن

74-75 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات
46

32مطالعات مرحله شناخت پتانسيل‌يابي پرورش ميگوي استان بوشهر

72-73 شركت سهامي شيلات ايران اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 689066

كاربران آنلاین

ما 3 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...