اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

مطالعات طرح های مهندسی رودخانه

پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه و خدمات نقشه برداری رودخانه های حوضه آبریز خزر در محدوده استان گیلان شامل رودخانه های لاهیجان رود و گلموج(البرز) 95 آب منطقه ای استان گیلان در حال انجام
پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
2 مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب حله 94 شرکت آب منطقه ای بوشهر در حال انجام
3 مطالعات کنترل سیلاب پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران 2 94 شرکت انرژی گستران متحد در حال انجام
4 امکان سنجی استحصال و ذخیره سازی آب باران در ایستگاه بازیافت دو کوهه و مرکز خرید و فروش اتوموبیل شهید دوران 94 شرکت آب منطقه ای زنجان در حال انجام
5 مطالعات پهنه بندی و تعیین حد حریم کمی و کیفی، پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای و فاز یک ساماندهی رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر 94 ستاد محیط زیست شهرداری تهران در حال انجام
6 شناسایی چاه های جذبی و مسیل ها در سطح محدوده شهرداری منطقه 11 94 شهرداری منطقه 11 در حال انجام
پروژه هاي سال 93
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
7 ارزيابي كيفي و زيست محيطي منابع آب مصرفي در منطقه 11 93 شهرداری منطقه 11 در حال انجام
8 مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی و قنات موجود در پروژه در دست ساخت فاز 4 در فرحزاد 93 شرکت تعاونی مسکن تهران در حال انجام
9 مطالعات عملياتي كردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي شهرداري منطقه 8 93 شهرداري منطقه 8 تهران در حال انجام
10 مطالعه و تهيه طرح اجرايي احداث بند انحرافي سيل گير ياليان 93 سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين اتمام مطالعات
پروژه هاي سال 91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
11 مطالعات طرح اضطراري كنترل سيلاب شهرك صنعتي خرم دشت 91-91 آب منطقه‌اي قزوين اتمام مطالعات
12 مطالعات و نظارت كارگاهي مسيلها و قنوات و مديريت زيست محيطي و بهره‌برداري سيل يرگردان غرب
91-92 شهرداري منطقه 5 در حال انجام
13 طرح كنترل سيلاب و مديريت آبهاي سطحي باغات سنتي جنوب استان قزوين 91-92 سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در حال انجام
14 مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي شهرداري منطقه 8 91-92 شهرداري منطقه 8 تهران در حال انجام
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
15 مطالعات مرحله دوم كانال‌هاي هدايت آبهاي سطحي در محدوده آزادراه آزادگان 89-91 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران اتمام مطالعات
16 مطالعات ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه گاماسياب 89-90 شركت آب منطقه اي كرمانشاه اتمام مطالعات
17 مطالعات جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي بزرگراه خاوران در محدوده خيابان طالقاني 89-90 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران اتمام مطالعات
18 تكميل مطالعات ساماندهي رودخانه بيدستان 88-89 شركت آب منطقه‌اي قزوين اتمام مطالعات
19 مطالعات مرحله دوم حوضچه تعديل كننده و رسوب گير سرخه حصار 87-88 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران اتمام مطالعات
20 خدمات مهندسي وطراحي سيل بنددائم نيروگاه گازي B00 علي آباد 87-89 شركت احداث وتوسعه نيروگاههاي مپنا(توسعه 1) اتمام مطالعات
21 مطالعات ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه‌هاي شهرستان آبيك 85-86 شركت آب منطقه‌اي قزوين اتمام مطالعات
22 مطالعات ساماندهي رودخانه هراز 85-87 سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران اتمام مطالعات
23 طراحي سيل بند حفاظتي نيروگاه BOO عسلويه 85-88 شركت احداث وتوسعه نيروگاههاي مپنا(توسعه 1) اتمام مطالعات
24 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه كت 85-87 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
25 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه تغار 85-87 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
26 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه خيرآباد 85-87 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
27 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه تغار 85-87 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
28 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه باشت 85-87 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
29 مطالعات تفضيلي ساماندهي و تعيين حريم بستر رودخانه بشار 85-88 شرکت‌سهامي‌آب‌منطقه‌اي‌كهگيلويه‌وبويراحمد اتمام مطالعات
30 مطالعات مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه البرز 85-87 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات
31 مطالعات مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه رزجرد 85-86 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات
32 مطالعات مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه زيارت 84-85 امور آب استان استان گلستان اتمام مطالعات
33 مطالعات مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه خررود 82-84 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات
34 مطالعات مهندسي رودخانه و تعيين حريم و بستر رودخانه ابهررود 82-84 اداره كل امور آب استان قزوين اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819912

كاربران آنلاین

ما 11 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...