اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

نظارت طرح های فاضلاب

پروژه هاي سال94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی طرح فاضلاب شهرستان رباط کریم 94 شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران در حال انجام
2 نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های فاضلاب روستایی در سطح استان تهران 94 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

در حال انجام

3 خدمات مهندسی نظارت کارگاهی اجرای عملیات تکمیلی فاضلاب روستای بدرآبادمحدوده فرودگاه شهرستان خرم آباد 94 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

اتمام کار

4 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی تصفیه خانه های فاضلاب شهرک صنعتی بندرعباس دو و رودان 94 شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان

در حال انجام

5 خدمات مهندسی سیویل و سازه تصفیه خانه فولاد بردسیر 94 شرکت تام ایران خودرو در حال انجام
پروژه هاي سال93
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
6 نظارت فاضلاب شهر صنعتي كهنوج 93 شركت هاي صنعتي كرمان در حال انجام
پروژه هاي سال92
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
7 نظارت تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي يزد 92-94 شهرك صنعتي استان يزد در حال انجام
8 نظارت تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اردكان يزد
9 نظارت كارگاهي و عاليه اجراي اولويت اول و دوم شبكه جمع آوري فاضلاب مسجد سليمان 92-93 آب و فاضلاب روستايي استان كرمان اتمام کار
11 نظارت كارگاهي طرح تصفيه خانه فاضلاب مسكن مهر رشت 92-95 آب و فاضلاب گيلان در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
12 نظارت عاليه و كارگاهي طرح فاضلاب مجتمع جعفرآباد 91-92 آب و فاضلاب روستايي ايلام

اتمام كار

13 نظارت برتصفيه خانه شهرك صنعتي جي 91-92 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام كار
14 نظارت برتصفيه خانه شهرك صنعتي ارس 92-94 سازمان منطقه ويژه آزاد تجاري –صنعتي ارس در حال انجام
15 نظارت بر شبكه جمع آوري فاضلاب رودهن و بومهن 92-94 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران در حال انجام
16 نظارت مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر پرديس 92-94 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران در حال انجام
17 نظارت بر احداث تصفيه خانه فاضلاب مسكن مهر مهرآباد 91-93 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران در حال انجام
18 نظارت عاليه و كارگاهي عمليات اجرايي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب اماكن سيسنگان نوشهر 91-92 معاونت پدافند و غيرعامل نداجا اتمام کار
19 نظارت بر تكميل طرح فاضلاب شهر بناب 91-95 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در حال انجام
20 نظارت بر خطوط جمع آوري فرعي ، اصلي و انتقال و تصفيه خانه فاضلاب مسكن مهر شهرك ابريشم 91-93 شركت آب و فاضلاب استان البرز اتمام کار
21 نظارت بر تصفيه خانه فاضلاب شهرمهدي آباد 91-93 شركت آب و فاضلاب استان البرز اتمام کار
22 نظارت بر احداث پكيج 60متر مكعب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اقليد 1 91-92 شركت شهرك هاي صنعتي استان فارس اتمام كار
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
23 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم عمليات اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي خرمبيد 90-92 شهرك صنعتي استان فارس اتمام كار
24 نظارت عاليه و كارگاهي - شبكه و تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي سعيد آباد و گلپايگان 90-92 شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان اتمام کار
25 نظارت كارگاهي تأسيسات فاضلاب كل محدوده شهر انزلي 90-95 اشركت آب و فاضلاب استان گيلان در حال انجام
26 نظارت كارگاهي و عاليه بر نصب انشعابات جنوب تهران 90-92 فاضلاب استان تهران اتمام كار
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
27 نظارت عاليه و كارگاهي تكميل شبكه جمع‌آوري و اجرايي انتقال و انشعاب مجتمع شش روستايي شمشك 90-91 شوراي اسلامي بخش رودبار قصران اتمام كار
28 نظارت عاليه و كارگاهي تكميل شبكه جمع آوري روستاي دوسيران 89-92 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام كار
29 نظارت عاليه و كارگاهي فاز اول شبكه جمع آوري فاضلاب روستاي ولايت رود 89-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام كار
30 نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه عمليات تكميلي منجيل آباد 89-91 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام كار
31 نظارت عاليه و كارگاهي پروژه شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب پادگان سيرجان 89-92 معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام كار
32 نظارت عاليه وكارگاهي شبكه جمع آوري فاضلاب دنبليد 88-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام كار
33 نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب ولايت رود 88-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام كار
34 نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي نجف آباد1 88-91 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام كار
35 خدمات مرحله سوم شبكه فاضلاب پاد خرمشهر 87-88 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام كار
36 نظارت عاليه و كارگاهي طرح شبكه جمع آوري فاضلاب روستاي دوسيران 87-89 شركت آب وفاضلاب روستايي استان فارس اتمام كار
37 نظارت عاليه وكارگاهي اصلاح شبكه و تصفيه خانه فاضلاب مجتمع دخانيات 87-90 مجتمع دخانيات تهران اتمام كار
38 نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب مجتمع‌كنارك 87-88 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام كار
39 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر بناب 87-91 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي اتمام كار
40 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع آوري فاضلاب شهر هشتگرد 87-88 شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران اتمام كار
41 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه فاضلاب روستاي مهدي‌آباد 87-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام كار
42 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع آوري فاضلاب شهر رباط كريم 87-92 شركت آب و فاضلا ب جنوبغرب تهران اتمام كار
43 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب مجتمع شمشك 86-88 شوراي شهر رودبار قطران اتمام كار
44 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه جمع‌آري فاضلاب شهرك صنعتي اشترجان 85-89 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام كار
45 نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه شهرك صنعتي اشترجان 85-89 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام كار
46 نظارت بر اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك‌ صنعتي شمس آباد 83-84 شركت شهركهاي صنعتي استان تهران اتمام كار

آمار

بازدید كننده: 819955

كاربران آنلاین

ما 53 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...