اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

مطالعات طرح های فاضلاب

پروژه هاي سال94
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
1 مطالعات طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب در روستای اسفند 94 آژانس بین المللی همکاری ژاپن(جایکا) در حال مطالعه
2 مطالعات طرح علاج بخشی و ارائه راهکار کاهش بو شهرستان بهارستان 94 شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران در حال مطالعه
پروژه هاي سال93
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
3 مطالعات مهندسي، نظارت و مديريت خدمات مشاوره اي پروژه فاضلاب روستايي در منطقه جنوب غرب(منطقه 3) 93 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در حال مطالعه
4 مطالعه مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای حوضه بالادست سد ماملو 93 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در حال مطالعه
پروژه هاي سال91
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
5

بازنگري مطالعات مرحله اول و تهيه اسناد مناقصه فاضلاب مسكن مهر مهرآباد  به روش EPC

91 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
6

مطالعات تكميلي طرح فاضلاب شهر بناب

91-95 آب و فاضلاب  استان آذربايجان شرقي درحال مطالعه
7 مطالعات مرحله اول جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر رضوانشهر 91-91 آب و فاضلاب استان گيلان اتمام مطالعات
8 بازنگري و تكميل مطالعات مرحله دوم شبكه جمع آوري و خطوط اتتقال فاضلاب رودهن و بومهن 91-92 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
9 مطالعات مرحله دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر پرديس 91-92 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران درحال مطالعه
10

بازنگري مطالعات مرحله اول و تهيه مدل مالي جذب سرمايه گذاري تصفيه خانه فاضلاب منطقه پارس

91-92 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اتمام مطالعات
11 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري ، خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب پروژه خانمين شهرستان مرودشت 91-92 شركت آب و فاضلاب روستايي فارس اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
12 انجام خدمات مهندسي مرحله دوم طرح فاضلاب مسجد سليمان 90-92 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان درحال مطالعه
13 مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي خبر شهرستان بافت 90-91 آب و فاضلاب روستايي كرمان اتمام مطالعات
14 انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع‌آوري ، خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب چهار باغ و اراضي مسكن مهر شهرك ابريشم 90-92 آب و فاضلاب استان البرز اتمام مطالعات
15 بازنگري مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و زيست محيطي طرح فاضلاب شهرهاي چالانچولان ، كوناني ، معمولان و اشترينان 90-91 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
16 مطالعات اوليه فاز صفر و طراحي نقشه‌هاي فاز 1 و 2 تأسيسات مكانيكي شبكه جمع آوري دانشگاه 90-92 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج اتمام مطالعات
17 مطالعات مراحل پايه ، تفصيلي و اجرا جمع‌آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب اماكن منطقه يكم نداجا و اماكن سيسنگار نوشهر 90-92 فرماندهي پدافند غير عامل نداجا اتمام مطالعات
18 بازنگري و به هنگام نمودن مدول اول و مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه اروميه 90-92 دانشگاه اروميه اتمام مطالعات
19 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب مالفجان - سياهكل 90-91 دانشگاه اروميه اتمام مطالعات
20 نقشه‌برداري و مطالعات فاز1 خطوط جمع اوري و تصفيه فاضلاب كشلي - تالش 90-91 آبفار گيلان اتمام مطالعات
21 مطالعات فاضلاب روستاي سست 90-92 ابفا روستايي خراسان شمالي اتمام مطالعات
22 مطالعات ارتقا تصفيه خانه فاضلاب فعلي شهر ياسوج 90-92 آب و فاضلاب استان كهكيلويه درحال مطالعه
23 طراحي و مشاوره تصفيه خانه و پساب صنعتي  شهر صنعتي رشت 90-92 شهر صنعتي رشت درحال مطالعه
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
24 مطالعات مرحله دوم خط انتقال و تصفيه خانه و پدافند غير عامل تصفيه خانه فاضلاب شهر فامنين 89-92 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
25 مطالعات فاضلاب روستاي شتر خوار 89-91 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران اتمام مطالعات
26 مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب مسكن مهر 89-91 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران اتمام مطالعات
27 مطالعات شبكه جمع آوري و تصفيه خانه شهرك صنعتي جلفا 88-90 منطقه آزاد - تجاري ارس اتمام مطالعات
28 مطالعات پايه و تفضيلي فاز يك و دو فاضلاب روستاي هفتادر شهرستان اردكان 88-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد اتمام مطالعات
29 مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر جاجرم 87-88 شركت آب وفاضلاب استان خراسان شمالي اتمام مطالعات
30 مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر فاروج 87-88 شركت آب وفاضلاب استان خراسان شمالي اتمام مطالعات
31 مطالعات مراحل اول،دوم شبكه جمع آوري فاضلاب پايگاه دريايي خرمشهر 87-89 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
32 مطالعات شبكه جمع آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر بناب 87-91 شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
33 مطالعات مرحله دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي ولايترود 87-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
34 مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتي رودان 86-88 شرکت شهرک هاي صنعتي استان هرمزگان اتمام مطالعات
35 مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتي بندرعباس 2 86-88 شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان اتمام مطالعات
36 مطالعات تكميلي مرحله اول و دوم جمع آوري و تصفيه فاضلاب مسكن مهر و روستاهاي سپيدار شترخوارشهر رباط كريم 86 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران اتمام مطالعات
37 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر رباط كريم 86-89 شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران در حال انجام
38 مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سعيدآباد گلپايان 86-88 شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان اتمام مطالعات
39 مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبكه‌جمع‌آوري‌وتصفيه‌خانه‌فاضلاب‌روستاي‌زردبند‌وتهيه‌اسناد EPC 86-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
40 مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبكه‌جمع‌آوري‌وتصفيه‌خانه‌فاضلاب‌روستاي‌انباج‌وتهيه‌اسناد EPC 86-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
41 مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي شهرستان عحب شير 86-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي اتمام مطالعات
42 مطالعات تصفيه‌خانه فاضلاب پساب مجتمع‌هاي پرورش ماهي استان مازندران 86-88 سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران اتمام مطالعات
43 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي مجتمع شهيد بهشتي 86-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اتمام مطالعات
44 مطالعات مرحله دوم انتقال و تصفيه فاضلاب مجتمع روستایی نیکنام ده 86 شركت آب و فاضلاب روستايي تهران اتمام مطالعات
45 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب مجتمع‌كنارك 85-86 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
46 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه خانه فاضلاب مجتمع‌كوهك 85-86 فرماندهي مهندسي و پدافند غيرعامل نداجا اتمام مطالعات
47 مطالعات مرحله دوم شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مجتمع ايچ‌ايجرود 85-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان اتمام مطالعات
48 مطالعات شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب روستاهاي شهرستان ايلام و دره‌شهر 85-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام اتمام مطالعات
49 مطالعه و طراحي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب صنعتي سايپا 85-86 شركت صنايع خودروسازي سايپا اتمام مطالعات
50 مطالعه و طراحي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب صنعتي دخانيات 85-87 شركت دخانيات تهران اتمام مطالعات
51 مطالعات مرحله دوم شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر فامنين 84-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
52 طراحي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي علي‌آباد -EPC 85-87 شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان اتمام مطالعات
53 طراحي تصفيه خانه فاضلاب كارخانه لكوموتيو كرج -EPC 81-84 شركت قطارهاي شهري كرج اتمام مطالعات
54 مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر معمولان 84-85 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
55 مطالعات تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي سد ايلام 84-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام اتمام مطالعات
56 مطالعات مرحله اول شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر قروه‌درجزين 83-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
57 مطالعات مرحله اول شبكه‌جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهر فامنين 83-86 شركت آب و فاضلاب استان همدان اتمام مطالعات
58 مطالعات تصفيه خانه فاضلاب روستاهاي گل‌تپه و منجيل‌آباد 82-84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
59 مطالعات توجيهي،فني،اقتصادي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهر اشترينان 82-83 شركت آب و فاضلاب استان لرستان اتمام مطالعات
60 مطالعات شبكه دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي حاشيه سد كرج 81-83 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
61 مطالعات شبكه جمع آوري ،دفع فاضلاب و تصفيه‌خانه روستاي مرادتپه 80-82 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
62 مطالعات شبكه جمع آوري، دفع فاضلاب و تصفيه‌خانه شهر روانسر 77-78 شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه اتمام مطالعات
63 مطالعات فاضلاب شهرك رفيع 74-75 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات
64 مطالعات فاضلاب شرق شهر سوسنگرد 73-74 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819908

كاربران آنلاین

ما 7 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...