اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

نظارت طرح های آبخیزداری

پروژه های سال 93
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني

نظارت عاليه و كارگاهي آبخيزداري برازجان

93

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر

در حال انجام
پروژه های سال 91
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
1

نظارت كارگاهي و عاليه آبخيزداري تين و زردوئي و مير عبدلي در شهرستان پاوه

91

منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه

اتمام کار
پروژه های سال 90 به قبل
رديف

نام پروژه

مدت پروژه

كارفرما

وضعيت كنوني
1
نظارت پروژه بند سنگي -ملاتي گلگون ممسني 90-90 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
2 نظارت پروژه آبخيزداري پيشگيري . مهار سيل در حوزه گروك-سيريك-راونگ ميناب و جغين رودان 90-90 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان اتمام كار
3 نظارت پروژه آبخيزداري پيشگيري . مهار سيل در حوزه سير مندوكش -رودخانه حاجي آباد 90-90 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان اتمام كار
4 نظارت عاليه و كارگاهي در پروژه‌هاي آبخيزداري دشت زهاب 90-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه اتمام كار
5 نظارت عاليه و كازگاهي پروژه آبخيزداري دشت پلنگ 89-89 اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر اتمام كار
6 نظارت عاليه و كازگاهي پروژه آبخيزداري تملك دارايي هاي سرمايه اي 90-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان اتمام كار
7 نظارت كارگاهي پروژه تغذيه مصنوعي بهرستان و باغ چاله مهر 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
8 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري تراكمه لامرد 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
9 نظارت عاليه وكارگاهي حوزه هاي آبخيز شمال و جنوب استان تهران 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران اتمام كار
10 نظارت كارگاهي پروژه تكميل عمليات حوضچه تغذيه مصنوعي فراشبند 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
11 نظارت كارگاهي پروژه هاي آبخيزداري فداغ ، بنو و صحراي باغ لارستان 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
12 نظارت عاليه و كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه شنبه 89-89 اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر اتمام كار
13 نظارت عاليه و كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه چاهگاه 89-89 اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر اتمام كار
14 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه تختگاه شهرستان دالاهو 89-89 داره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه اتمام كار
15 نظارت كارگاهي پروژه هاي آبخيزداري فداع ،بنو و صحراي باغ لارستان 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
16 نظارت كارگاهي پروژه تكميل حوضچه تغذيه مصنوعي چكاب فراشبند 89-89 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس اتمام كار
17 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه ملوسان شهرستان نهاوند 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
18 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه عين آباد شهرستان رزن 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
19 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه طاس تپه شهرستان كبودرآهنگ 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
20 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه سوتلق شهرستان تويسركان 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
21 نظارت عاليه و كارگاهي بند سنگي-سيماني تنگ سليماني آبدان 86-87 اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر اتمام كار
22 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه زمان آباد شهرستان ملاير 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
23 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه كرفس شهرستان رزن 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
24 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه طاهرلو شهرستان كبودرآهنگ 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
25 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه طاهون آباد شهرستان همدان 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
26 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه سرايجوق شهرستان كبودرآهنگ 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار
27 نظارت كارگاهي پروژه آبخيزداري حوزه چنارعباس شهرستان اسدآباد 86-86 اداره كل منابع طبيعي همدان اتمام كار

آمار

بازدید كننده: 819935

كاربران آنلاین

ما 33 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...