اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

نظارت طرح های آبیاری و زهکشی

پروژه هاي سال94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
1 نظارت بر اجرای عملیات انتقال آب با لوله تا مزارع برای مقابله با خشکسالی 94 سازمان جهاد کشاورزی بوشهر در حال انجام
2 انجام خدمات مشاور کارفرما در اجرا به روش طرح و ساخت ، طرح انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان - محدوده نیمروز 94 وزارت جهاد و کشاورزی (مجری طرحهای آبیاری سیستان ) در حال انجام
پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
3 نظارت بر احداث استخر ذخيره آب كشاورزي درسطح شهرستان كنگان 91-92 سازمان جهاد كشاورزي بوشهر اتمام كار
4 نظارت بر شبكه آبياري و زهكشي دشت چغلوندي 91-92 سازمان جهاد كشاورزي لرستان اتمام كار
5 نظارت برطرح انتقال آب با لوله به مزارع درسطح استان 91-91 سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان اتمام كار
6 نظارت كارگاهي و عاليه شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي حوزه سفيد رود و فومنات شهرستان هاي هفت دغنان - بندر انزلي 91-91 جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
7 خدمات نظارت كارگاهي پروژه عمليات احداث كانالهاي آبرسان و زهكش مجتمع پرورش ماهيان سردآبي ياندشت سه هزار (پروژه شخصي) 90-90 تعاوني ماهيان سردابي ياندشت سه هزار اتمام كار
8 نظارت بر سردهانه سازي ايستگاه پمپاژ شهرستان رودسر-روستاهاي خليفه محله و خشكلات 90-90 جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
9 نظارت عاليه و كارگاهي پروژه آبرساني خط انتقال آب با لوله حوضه شهرستان رودسر 90-90 جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
10 نظارت كارگاهي و عاليه پروژه شبكه آبياري و احداث كانال انتقال آب چپر قويمه گنبد 90-92 جهاد كشاورزي گلستان در حال اجرا
11 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه پاياب سد جوقان - بستان آباد 90-92 شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي در حال اجرا
12 نظارت عاليه و كارگاهي اجراي عمليات انتقال آب تا مزارع بوشهر 90-92 جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
13 نظارت كارگاهي و عاليه شبكه‌هاي فرعي حوزه سفيدرود و فومنات و آبريز كشور 90-90 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
14 نظارت بر پروژه احياء و مرمت و لايروبي قنوات 90-91 جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
15 نظارت كارگاهي و عاليه پروژه هاي شبكه آبياري زهكشي شركت تعاوني توليد پيمان و احداث كانال انتقال آب چپر قويمه گنبد 90-91 سازمان جهادكشاورزي استان گلستان اتمام كار
16 نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه احياء مرمت و لايروبي قنوات استان بوشهر 90-91 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
17 نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي پروژه عمليات انتقال آب تا مزارع در سطح استان بوشهر 90-91 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
18 نظارت عاليه و كارگاهي تأمين سردهانه‌سازي ايستگاه پمپاژ روستاي خليفه محله و خشكلات شهرستان رودسر 90-90 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام كار
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني
19 نظارت عاليه و كارگاهي كانال‌هاي استان بوشهر 89-90 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
20 نظارت عاليه و كارگاهي تجهبز و نوسازي اراضی رير شبکه در سطح شهرستان‌هاي استان 89-90 سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان اتمام كار
21 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي فومن 89-89 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام كار
22 نظارت عاليه و كارگاهي تجهيز و نوسازي اراضي حصار و ورامه 89-89 سازمان جهادكشاورزي استان مركزي اتمام كار
23 نظارت عاليه و كارگاهي استخز و خطوط انتقال اراضي استان بوشهر 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
24 نظارت كارگاهي پروژه شبكه آبياري و زهكشي شهرستان لنگرود 88-89 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
25 نظارت عاليه و كارگاهي كانال هاي آبياري اراضي استان بوشهر 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
26 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري و زهكشي چم‌تنگ-فاز4 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
27 نظارت عاليه و كارگاهي تجهيز و نوسازي اراضي استان بوشهر 88-89 سازمان جهادكشاورزي استان بوشهر اتمام كار
28 نظارت عاليه وكارگاهي ايستگاه پمپاژ وخط انتقال آب اراضي اسطلخ 87-88 سازمان جهادكشاورزي استان گيلان اتمام كار
29 نظارت عاليه وكارگاهي شبكه آبياري و زهكشي چغلوندي 87-88 سازمان جهادكشاورزي استان لرستان اتمام كار
30 نظارت عاليه و كارگاهي كانال‌هاي آبياري و زهكشي اراضي شاليزاري 86-87 سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان اتمام كار
31 نظارت عاليه و كارگاهي سد صومعه عليا ،بند انحرافي و كانال آب آور 86-87 شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي اتمام كار
32 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري و زهكشي چم‌تنگ-فاز3 87-88 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
33 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري و زهكشي چم‌تنگ-فاز2 85-86 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
34 نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري و زهكشي چم تنگ 85-85 سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر اتمام كار
35 نظارت بر اجراي پروژه تغذيه مصنوعي حسام آباد 81-82 اداره كل امور آب استان همدان اتمام كار
36 نظارت بر پروژه پروژه تغذيه مصنوعي حسام آباد 80-81 اداره كل امور آب استان همدان اتمام كار
37 نظارت بر پروژه پروژه تغذيه مصنوعي ساريجلو 77-78 اداره كل امور آب استان همدان اتمام كار

آمار

بازدید كننده: 819962

كاربران آنلاین

ما 60 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...