اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

نظارت طرح های آبرسانی

پروژه هاي سال 95
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
1 تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال از پروژه تصفیه خانه آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهر گرگان به روش BOT 95 شرکت آب منطقه ای گلستان در حال انجام
پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
2 آب شیرین کن 25000 متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس 94 شرکت آرماتور پردیس در حال انجام
3 خرید خدمات نظارت و مهندسی جنبی ستاد 94 شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران در حال انجام
4 نظارت عالیه و کارگاهی و مطالعات تکمیلی مجتمع آبرسانی به شهرستان جم و شهرک های وزارت نفت 94 پارس جنوبی در حال انجام
پروژه هاي سال 93
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
5 احداث و بهره برداری ایستگاه پمپاژ آب خام و تصفیه خانه آب شرب شهر ملایر از سد کلان به روش BOT 93 آب منطقه ای استان همدان در حال انجام
6 نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به دشت آبخوان خاش 93 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان اتمام كار
7 خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران 93 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در حال انجام
8 نظارت عاليه بر عملكرد مناطق 22 گانه شهرداري تهران در نگهداشت شبكه آب هاي سطحي 93 خاكريزآب در حال انجام
9 نظارت عاليه و كارگاهي اجراي خط انتقال آب از گرمسار به ايوانكي 93 آب منطقه اي سمنان در حال انجام
10 نظارت كارگاهي آبرساني به روستاهاي استان كرمان 93 آب و فاضلاب روستايي استان كرمان در حال انجام
11 انجام تكميل خدمات مهندسي مطالعات مرحله سوم(نظارت عاليه و كارگاهي)طرح آبرساني به شهرهاي ابهروخرمدره(تصفيه خانه، مخازن، خطوط انتقال وشبكه) 93 شركت آب و فاضلاب استان زنجان در حال انجام
پروژه هاي سال 91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
13 نظارت بر عمليات آبرساني از دشت آزاد سياهكوه به سايت اردكان (يزد) 91 شركت آهن و فولاد ارفع درحال اجرا
14 نظارت كارگاهي و عاليه تعدادي از پروژه‌هاي آبرساني و فاضلاب روستايي در سطح استان كرمانشاه 91 آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه اتمام كار
15 نظارت كارگاهي آبرساني به روستاهاي جنوبي استان كرمان 91 آب و فاضلاب روستايي استان كرمان اتمام كار
16 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني مجتمع سبلان - مشكين شهر 91 آب و فاضلاب روستايي اردبيل اتمام كار
17 نظارت بر خط انتقال آب روستاي كنده‌اي شهرستان كازرون 90-91 آب و فاضلاب روستايي فارس اتمام كار
18 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني به شهرهاي ابهر - خرمدره 91 آب و فاضلاب استان زنجان اتمام كار
پروژه هاي سال 90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
19 خدمات نظارت كارگاهي و عاليه بر نصب انشعابات جنوب تهران شركت فاضلاب شهر تهران اتمام كار
20 نظارت عاليه و كارگاهي در پروژه‌هاي آبرساني به روستاهاي شهرستانهاي ، جاسك ، بشاگرد، ميناب و رودان 90-91 آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت كنوني پروژه
21 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي جاسك، بشاگرد،ميناب و رودان 90-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
22 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني به شهر جم و روستاهاي تابعه 89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
23 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني به شهرهاي آزاد شهر و راميان 89 شركت آب منطقه اي گلستان اتمام كار
24 نظارت عاليه و كارگاهي مخزن 10000 متر مكعبي شهر قدس 88-89 شركت آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي غرب تهران اتمام كار
25 نظارت كارگاهي مخازن آب شهرهاي قصرقند و فونج 88-89 شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان اتمام كار
26 نظارت بر عملكرد پيمانكاران بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات و شبكه‌هاي آبرساني در روستاهاي استان 88-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
27 نظارت بر خطوط انتقال ، شبكه توزيع ، ايستگاه پنپاژ و مخازن روستايي 8 شهرستان 88-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان کرمانشاه اتمام كار
28 نظارت عاليه و كارگاهي مجتمع آبرساني بشاگرد 87-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
29 نظا رت برخطوط انتقال، شبكه توزيع و مخازن شهرستان جاسك 87-89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
30 نظارت برخط انتقال آبرساني به شهر دوگنبدان 86-87 شركت آب و فاضلاب استان کهگيلويه و بويراحمد اتمام كار
31 نظارت برخطوط انتقال،شبكه توزيع،مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ روستايي 5 شهرستان(40 روستا) 86-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان کرمانشاه اتمام كار
32 نظارت عاليه و كارگاهي مجتمع آبرساني روستايي شهرستان جاسک 86-88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
33 نظارت برخطوط انتقال و مخزن 5000 متر مكعبي مخازن شهر فارياب 86-87 شركت آب و فاضلاب استان كرمان اتمام كار
34 نظارت برخطوط انتقال و مخزن 5000 متر مكعبي مخازن شهر كشكوئيه 86-87 شركت آب و فاضلاب استان كرمان اتمام كار
35 نظارت برخطوط انتقال و مخزن 5000مترمكعبي مخازن شهر ارزوئيه 86-87 شركت آب و فاضلاب استان كرمان اتمام كار
36 نظارت برخطوط انتقال و مخزن 5000مترمكعبي مخازن شهر ساردوئيه 86-87 شركت آب و فاضلاب استان كرمان اتمام كار
37 نظارت برخطوط انتقال و مخزن 5000 متر مكعبي مخازن شهر متوجان 86-87 شركت آب و فاضلاب استان كرمان اتمام كار
38 نظارت بر اجراي مخازن3000 و 5000 متر مكعبي شهريار،شهرقدس،دهكده المپيك و ملارد 85-88 شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام كار
39 مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن مجتمع سبلان -شهرستان مشكين شهر 85-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل اتمام كار
40 نظارت عاليه و كارگاهي آبرساني به مجتمع روستايي رودان 85-86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار
41 نظارت بر اجراي مخزن 5000 متر مكعبي شهريار 84-85 شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام كار
42 نظارت برخطوط انتقال ومخازن 500 مترمكعبي آب مجتمع دوبان-داراب 84-85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام كار
43 نظارت بر اجراي تصفيه خانه آب سودان (رودخانه نيل)-EPC 84-86 شركت كيان آب اتمام كار
44 نظارت كارگاهي پروژه خط انتقال وتصفيه خانه آب شهرك صنعتي اشتهارد 84-85 شركت شهركهاي صنعتي استان تهران اتمام كار
45 نظارت برخطوط انتقال ومخازن آب مجتمع شهيد بهشتي 84-87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اتمام كار
46 نظارت برخطوط انتقال،شبكه توزيع،مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ به روستاهاي استان بوشهر 83-90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام كار
47 نظارت بر اجراي تصفيه خانه آب شهر گرمسار 83-85 شركت آب و فاضلاب استان سمنان اتمام كار
48 نظارت برخطوط انتقال،شبكه توزيع،مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ روستاهاي استان هرمزگان 83-84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام كار

آمار

بازدید كننده: 819925

كاربران آنلاین

ما 23 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...