اهم اخبار سال96

 

 مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال 95 مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (95/12/8)
**********
نظارت فاز 3 بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر - سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر (95/11/6)
**********
مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان - شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقی (95/9/15)
**********
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه توزیع آب شهر جم - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (95/12/16)
**********
 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد - شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد (95/12/28)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه رشت - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
مطالعات انجام خدمات زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب فرودگاه ساری - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (95/12/15)
**********
پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد - شیلات مازندارن (96/1/5)
**********
مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه وکارگاهی ) طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری - شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی (96/3/13)
**********
قرارداد طراحی تأسیسات حذف نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان - سازمان جهاد کشاورزی لرستان (96/3/17)
**********


 

 

پدافند غير عامل

ضوابط و بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي كشور


persian english

مطالعات آبرسانی

پروژه هاي سال 95
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
1 مطالعات مجتمع آبرسانی آران- هیر و خور 95 شركت آب و فاضلاب روستایی استان البرز در حال انجام
پروژه هاي سال 94
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
2 بازنگری مطالعات فاز 1 و 2 شبکه توزیع آب شهر جم 94 شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در حال انجام
3 آب شیرین کن 25000 متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس 94 شرکت آرماتور پردیس در حال انجام
پروژه هاي سال 93
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
4 خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران 93 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در حال انجام
5 مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی و قنات موجود در پروژه در دست ساخت فاز 4 در فرحزاد 93 شرکت تعاونی مسکن تهران در حال انجام
6 مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از سد گلفرج به ارس 93 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس اتمام مطالعات
7 عمليات مطالعه و بررسي نحوه واگذاري آب شيرين كن هاي موجود در روستاي استان تا مرحله انتخاب پيمانكار 93 شركت آب و فاضلاب روستايي فارس در حال انجام
8 بازنگري مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني شر مراغه و شهرك هاي حومه 93 شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي در حال انجام
9 بازنگري مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني شهر مرند و شهرك هاي حومه 93 شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي در حال انجام
پروژه هاي سال 92
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
10 مطالعات مرحله دوم تأمين خطوط انتقال مخازن و شبكه توزيع آب شهر نيك پي و عمليات نقشه برداري مربوطه 92-93 آب و فاضلاب استان زنجان اتمام مطالعات
13

خدمات مهندسي بازنگري مطالعات مرحله اول آبرساني به شهر قيدار

92-93

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

اتمام مطالعات

پروژه هاي سال91
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
14 خط انتقال آب به روستاهاي كنده‌اي فارس 91-91 آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام مطالعات
15 مطالعات مرحله دوم آبرساني به شهر جم ( افزايش ظرفيت انتقال ،‌آبشيرين كن و شبكه توزيع ) 91-92 آب و فاضلاب روستايي بوشهر اتمام مطالعات
16 مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب از سد گلفرج به شهرك 1400 هكتاري صنايع منطقه آزاد تجاري - ارس 91-92 منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس اتمام مطالعات
17 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شهرهاي چيتاب و پاتاوه 91-92 شركت آب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد
18 مطالعات مرحله اول و دوم پروژه جابجايي خط انتقال آبرساني نوار ساحلي و انتقال آن به شمال بزرگراه دير 91-92 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) اتمام مطالعات
19 بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبكه توزيع ، مخازن آب شهر هيدج 91-92 آب و فاضلاب استان زنجان اتمام مطالعات
پروژه هاي سال90
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
20 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به 120 روستاي كرمانشاه 90-92 شركت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه اتمام مطالعات
21 مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شيراز و تنگ خاص ممسني 90-91 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام مطالعات
22 نقشه برداري ، بازنگري فاز 1 و 2 خطوط انتقال كنده‌اي - كازرون 90 ابفا روستايي استان فارس اتمام مطالعات
پروژه هاي سال هاي قبل
رديف نام پروژه مدت پروژه كارفرما وضعيت پروژه
23 مطالعات فاز 1 و 2 خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شيراز و تنگ خاص ممسني 90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام مطالعات
24 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به 120 روستاي استان كرمانشاه 90 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه اتمام مطالعات
25 مطالعات فاز 2 آبرساني مجتمع خرقان شرقي از شهرستان بوئين زهرا 89 شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين اتمام مطالعات
26 مطالعات فاز يك و دو شبكه آب شرب شهرهاي كاكي و چغادك 89 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام مطالعات
27 مطالعات شبكه توزيع آب شهر ليكك 89 شركت آب و فاضلاب استان كهگيلويه وبويراحمد اتمام مطالعات
28 مطالعات بازنگري شبكه توزيع آب شهرقدس 89 شركت شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام مطالعات
29 بازنگري مطالعات كانال هاي تأسيساتي بندر بوشهر 88 اداره كل بنادر دريانوردي استان بوشهر اتمام مطالعات
30 مطالعات پايه و تفصيلي طرح جامع آبرساني به روستاهاي حاشيه روستاي اسلاميه شهرستان تفت 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد اتمام مطالعات
31 مطالعات مرحله اول ودوم آبرساني مجتمع حصاروليعصر 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين اتمام مطالعات
32 مطالعات مرحله اول ودوم آبرساني مجتمع خرقان شرقي 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين اتمام مطالعات
33 مطالعات مرحله دوم تامين و انتقال و توزيع دشت آبخوان شهرستان خاش 88 شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان اتمام مطالعات
34 مطالعات مرحله اول ودوم آبرساني به 210 روستاي استان 88 شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه اتمام مطالعات
35 مطالعات طرح اضطراري آبرساني و خط انتقال آب به شهر قدس 87 شركت شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام مطالعات
36 مطالعات مرحله اول ودوم بازنگري طرح آبرساني سياهو -بخش فين 87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
37 مطالعات طرح خط انتقال آب كارخانجات حلالهاي رنگين كمان 87 مركز خدمات فني ومهندسي رنگين كمان اتمام مطالعات
38 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به مجتمع گرو سندرك 87 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
39 مطالعات جمع‌آوري و انتقال آب از چاهها به شهر قدس 87 شركت شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام مطالعات
40 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شهر آبپخش 86 شركت آب و فاضلاب استان بوشهر اتمام مطالعات
41 مطالعات مرحله اول و دوم تامين،انتقال ، شبكه توزيع و تصفيه خانه آب شهر صالح‌آباد 86 شركت آب و فاضلاب استان ايلام اتمام مطالعات
42 خطوط انتقال،شبكه توزيع ومخازن 500 متر مكعبي جغين و سندرك 86 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
43 ايجاد نظام مديريت در پرژوه هاي آب و فاضلاب شهري كشور 85 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اتمام مطالعات
44 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به مجتمع سورك 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
45 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني چخلوقويي 85 امور عشايري استان اردبيل اتمام مطالعات
46 مطالعات آبرساني مناطق عشايري آبنيلو ،چاه‌حيدري و كردلان 85 امور عشايري استان بوشهر اتمام مطالعات
47 مطالعات مرحله اول ودوم شبكه توزيع و تصفيه خانه آب شهرآزادشهر 85 شركت آب و فاضلاب استان گلستان اتمام مطالعات
48 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع و تصفيه خانه آب شهرراميان 85 شركت آب و فاضلاب استان گلستان اتمام مطالعات
49 مطالعات مهندسي مجدد تامين و انتقال آب شهر دوگنبدان 85 شركت آب و فاضلاب استان كهگيلويه وبويراحمد اتمام مطالعات
50 مطالعات مرحله اول تامين و انتقال وشبكه توزيع مجتمع‌هاي روستاي خاش 85 شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان اتمام مطالعات
51 مطالعات مرحله اول خط انتقال و تصفيه خانه آب به روستاها ي مجتمع چيتاب 85 شركت آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه وبويراحمد اتمام مطالعات
52 مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب مجتمع مرودشت 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس اتمام مطالعات
53 مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن ، تصفيه خانه آب مجتمع سبلان -شهرستان مشكين شهر 85 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل اتمام مطالعات
54 مطالعات مرحله دوم آبرساني و شبكه توزيع ازمخازن 5000و10000و 2000 مترمكعبي شهرقدس 84 شركت شهرها و شهرك هاي غرب استان تهران اتمام مطالعات
55 مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب به مجتمع شهيد بهشتي 84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اتمام مطالعات
56 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به مجتمع‌هاي بك كندي ، يانس‌آباد و حصار استان قزوين 84 شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين اتمام مطالعات
57 مطالعات مرحله اول تامين و انتقال و شبكه توزيع و تصفيه خانه آب به بخش هاي ريز -شهرستان جم و مجتمع 100 روستايي تابعه 83 شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر اتمام مطالعات
58 مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب مجتمع سورك از توابع شهرستان جاسك 83 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
59 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني روستاهاي مجتمع سراب ملكي – دلبر سادات و قائد رحمت 83 شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان اتمام مطالعات
60 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شهر نياسر 82 شركت آب و فاضلاب استان كاشان اتمام مطالعات
61 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب روستاهاي شهرستان بندرلنگه 81 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
62 مطالعات خطوط انتقال آبرساني به 40 روستاي بندر عباس 81 شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان اتمام مطالعات
63 مطالعات آبرساني به روستاهاي دهستان مرغا – ايذه 81 شركت آب و فاضلاب روستايي خوزستان اتمام مطالعات
64 مطالعات مرحله اول و دوم روستاهاي حد فاصل عبدالخان- الباجي 81 شركت آب و فاضلاب روستايي خوزستان اتمام مطالعات
65 مطالعات شبكه توزيع آب روستاي ميان‌آباد 80 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
66 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب روستاي احمدآباد مستوفي 80 شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران اتمام مطالعات
67 مطالعات آبرساني و شبكه توزيع آب شهر شوش 76 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات
68 مطالعات خط انتقال تحت فشار شهرك رفيع 76 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات
69 مطالعات آبرساني شهر مسجد سليمان 72 شركت آب و فاضلاب استان خوزستان اتمام مطالعات

آمار

بازدید كننده: 819988

كاربران آنلاین

ما 86 میهمان آنلاین داریم

درباره پارس پیاب

با شما در سازندگي ايران اسلامي

همراه و همگام هستيم

مهندسين مشاور پارس ‌پياب با بيش بيست سال تجربه در زمينه انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي و عمراني و ارائه خدمات فني مشترك با داشتن پرسنل توانا و كارآمد و برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب، مشغول به فعاليت بوده و در ده (10) رشته از سوي معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور احراز صلاحيت شده است.

ادامه...